Samen Door Werken

Samen Door Werken profileert zich op het gebied van arbo en ziekteverzuim in Noord-Nederland. Ten opzichte van vele andere arbo ondersteuningen onderscheiden wij ons door de werkgever en werknemer centraal te stellen. Ons motto is; ‘Terug naar de basis!’

Waar velen naar de wetteksten kijken, handelen wij in de geest van de wet. En die is simpel: ‘Bij verzuim zo snel mogelijk weer aan het werk!’

Onze nadruk ligt op het voorkomen van langdurig en herhaaldelijk kort ziekteverzuim. In overleg met u pakken wij dit op. Hierbij zorgen wij dat uw kosten en uw risico’s zoveel mogelijk beperkt blijven. Terug naar de basis betekent voor ons geen pakketen, geen klassieke uitstraling maar doen wat belangrijk is. U bent voor een vast bedrag per jaar bij ons aangesloten en betaalt alleen op het moment dat u onze ondersteuning inroept.

 

Samen Door Werken onderscheidt zich door kennis, ervaring en optimale ondersteuning bij alle verplichten die u heeft als werkgever met betrekking tot de Wet verbetering Poortwachter en uw personeelsbeleid. Onze specialisatie is de verhouding werkgever – werknemer op het gebied van Sociale zekerheid. Wij denken met u mee vanuit kostenbesparend oogpunt, maar de volle aandacht gaat ook naar het gezondheidsaspect van uw werknemers.

 

Samen Door Werken heeft contracten met een aantal bedrijfsartsen. Daarnaast werken wij met een vast netwerk van specialisten zoals arbeidsdeskundigen, mediators, juristen en andere beroepsgroepen. Samen Door werken staat voor Betrokkenheid, deskundigheid en betaalbaarheid.

 

Wij geven u graag advies!