• Samen Doorwerken Met Visie

    SDW bewaakt vanaf de eerste ziektedag het hele traject en voert alle verplichtingen uit
  • SDW Steekt De Hand Uit

    Als werkgever staat u er niet alleen voor
  • Samen Zoeken Naar Oplossingen

    Samen vinden we zeker de weg naar herstel of een goede oplossing

Verzuimbeheer in eigen hand

Het beste verzuimbeheer heeft u zelf in de hand.

Maar als het om welke reden ook een keer niet lukt, stappen wij in. U krijgt dan een van onze gekwalificeerde casemanagers ter ondersteuning. Deze pakt de zaak van u over en begeleidt de werknemer tot deze weer aan het werk is.

 

Neem het verzuimbeheer in eigen hand. Gebruik daarbij ons model. Wij helpen u uw organisatie zo in te richten dat u het verzuimbeheer volledig in eigen beheer kunt uitvoeren. Zolang u daaraan nog niet toe bent ondersteunen wij u met advies en vooral met daden.

Arbo Samen Door Werken

Schapekamp 18 8431 JB OOSTERWOLDE

T: 0516 520197 F: 0516 520183

E: Info@arbosdw.nl

Samen Door Werken profileert zich op het gebied van arbo en ziekteverzuim.

Ons motto is simpel: 'Bij verzuim zo snel mogelijk weer aan het werk'